Straatreiniging

Enkele jaren geleden startte de stad met een proefproject rond de reiniging van de straten. Een aantal straten werden doelgericht aangepakt. Het project kreeg heel wat positieve reacties en werd uitgebreid en verdergezet. Ook in 2020 zet de stad de strijd tegen het zwerfvuil verder.

Het reinigingsproject 2020 startte op 21 januari. De reinigingsploeg pakt elke week een bepaalde groep straten aan, zodat elke straat geregeld wordt gereinigd. Onderaan de pagina vindt u een kalender waarop aangeduid staat welke straten wanneer gereinigd worden.

We leggen u graag uit hoe u deze kalender gebruikt. Elke straat heeft een kleur. Bij sommige straten wordt er een onderscheid gemaakt tussen pare en onpare nummers, let hier goed voor op! Aan de hand van die kleur kan u in de kalender nagaan wanneer uw straat wordt gereinigd. Woont u bijvoorbeeld in de De Boeckstraat (August) met een paar huisnummer, dan heeft uw straat de code groen en wordt uw straat gereinigd op 11 februari, 10 maart, enz.

Op officiële feestdagen wordt er niet gereinigd, deze dagen zijn dan ook niet opgenomen in het project. Bij grote wegenwerken is het reinigen van bepaalde straten soms niet mogelijk, in dat geval wordt de reiniging opgeschoven naar een latere datum. U wordt hieraan herinnerd met de bewonersbrief die u naar aanleiding van wegenwerken ontvangt. Ook bij extreme weersomstandigheden (vorst, sneeuw,…) kan beslist worden de reiniging uit te stellen.

Opschorting reiniging 2020

In maart besloot de stad om de machinale reiniging van de straten tijdelijk op te schorten. Dit kwam er omdat door de coronamaatregelen de mensen zoveel mogelijk moesten thuis blijven en de wagens bleven staan.

Tijdelijke opstart in augustus/september

Eind deze maand en begin september rijdt de veegwagen terug uit en zullen ook de straatkolken opnieuw gereinigd worden. Dit zal gebeuren op 21 augustus (gele zone), 25 augustus (grijze zone), 1 september (rode zone), 4 september (blauwe zone) en 8 september (oranje zone). Het reinigen van de straatkolken is nodig om verstopping tegen te gaan en zo wateroverlast te vermijden. 

Parkeerverbod

Om dit project te doen slagen, is uw medewerking broodnodig. Om de straten goed en grondig te kunnen reinigen, mogen er geen voertuigen geparkeerd staan. Hiervoor geldt er tijdens de reiniging in de betrokken straten een parkeerverbod. We willen u dan ook vragen het parkeerverbod te respecteren. Het verbod wordt aangekondigd in de betrokken straten via een bewonersbrief met kalender en via verbodsborden ter plaatse. Op het verbodsbord staat aangeduid van wanneer tot wanneer het verbod geldt. Respecteer deze termijn. Noteer de data alvast in uw agenda en breng uw bezoekers tijdig op de hoogte. Foutparkeerders krijgen een boete van 50 euro.