Strategisch veiligheids- en preventieplan

Het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (kortweg SVPP) is een door Binnenlandse Zaken gesubsidieerd criminaliteitspreventieplan. Het groepeert alle acties die vanuit de dienst preventie worden ondernomen om overlast tegen te gaan en de leefbaarheid en veiligheid van de stad te verhogen. De acties die in het plan zijn opgenomen zijn evenwel niet limitatief. Dat betekent dat er op verschillende vlakken ook wordt samengewerkt met andere diensten (zoals politie, SAAMO, IVMH, …) aan andere integrale veiligheids- en preventieprojecten.

Voor meer informatie kan je steeds contact opnemen met de dienst Preventie.