Subsidie voor de aankoop van sportmateriaal

SUBSIDIE VOOR DE AANKOOP VAN SPORTMATERIAAL AANVRAGEN

Erkende Vilvoordse sportverenigingen kunnen een subsidie aanvragen voor de aankoop van sportmateriaal. Het gaat hierbij om groot en klein sportmateriaal dat de vereniging heeft aangekocht om haar sportieve werking te versterken.

Wie kan deze subsidie aanvragen


Alle erkende Vilvoordse sportverenigingen.

Waarvoor kan je deze subsidie aanvragen


Je kan deze subsidie aanvragen voor de aankoop van klein en groot sportmateriaal.

Onder sportmateriaal wordt o.a. het volgende verstaan:

  1. Groot sportmateriaal: doelen, tribunes, sportvloer, tijdsopneming, scoreborden, sporttoestellen, verlichting, AED toestel, drinkfontein, opbergmateriaal…
  2. Klein sportmateriaal: ballen, kegels, niet-persoonlijke sportuitrusting zoals hesjes, wedstrijdtenues ….

De volgende materialen worden niet verstaan onder sportmateriaal en komen dus niet in aanmerking voor deze subsidie:

  • Persoonsgebonden sportmateriaal: trainingspakken, schoeisel, sokken, handdoeken, truien ….
  • Nutsmaterialen zoals beamers, pc toepassingen, vaatwassers, vuilbakken, tafels, stoelen ….

Wat zijn de voorwaarden voor het krijgen van deze subsidie


  • Het minimale aankoopbedrag is 250 euro (factuur als bewijsstuk).
  • De ingediende factuur moet op naam van de sportclub of van de aanvrager staan.
  • Sportverenigingen die een materiaalsubsidie ontvangen, engageren zich om minstens 1x een maatschappelijke tegenprestatie te leveren. Voorbeelden van die tegenprestaties vind je in het subsidiereglement.
  • Op het moment van aanvraag zijn de facturen maximaal 1 jaar oud.
  • Lees zeker het subsidiereglement na voor alle voorwaarden.

Hoeveel bedraagt de subsidie


De subsidie bedraagt maximaal 90% van het aankoopbedrag, met een maximum van 500 euro.

Wanneer moeten de subsidies aangevraagd worden


Er zijn jaarlijks 2 indienmomenten: in maart en in november. Verenigingen moeten hun aanvraag indienen vóór 31 maart en/of vóór 31 november.

Een vereniging kan jaarlijks 2x een dossier indienen, maar bij de 2de indienronde zal er wel voorkeur gegeven worden aan verenigingen die nog geen dossier indienden.

Hoe kan je de subsidie aanvragen


Je kan de subsidie online aanvragen of je papieren aanvraagformulier aan de dienst Vrije Tijd bezorgen.