Tegemoetkomingen

Personen met een handicap hebben recht op specifieke tegemoetkomingen. De Rechtenverkenner bundelt deze allemaal. Via onderstaande link kan je ze raadplegen. Je dient wel altijd eerst de postcode van Vilvoorde in te geven: 1800.

Algemene basisrechten 

Arbeid 

Belastingen en fiscale voordelen 

Cultuur, sport en vrije tijd 

Elektriciteit, gas, water en energie 

Gezin 

Inkomen en uitkeringen 

Onderwijs en vorming 

Telefoon en (tele)communicatie 

Vervoer en mobiliteit 

Welzijn en gezondheid 

Wonen