Telling dak- en thuisloosheid ELZ BraVio

In de week van 29 oktober 2021 werkt stad Vilvoorde mee aan de officiële telling dak- en thuisloosheid in de eerstelijnszone BraVio; Vilvoorde, Machelen, Kampenhout, Zemst en Steenokkerzeel. De telling wordt ondersteund door LUCAS – KU Leuven en de Koning Boudewijnstichting.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden al sinds 2008 tellingen van dak- en thuislozen georganiseerd. Deze tellingen tonen een stijging van het aantal mensen zonder stabiele huisvestingssituatie.

In de andere regio’s van België ontbreken cijfergegevens over deze doelgroep. Bruikbare cijfers over de omvang van het fenomeen en over de profielkenmerken van de doelgroep zijn nodig om een effectieve aanpak van dak- en thuisloosheid mogelijk te maken. Om een bredere monitoringsactiviteit van de problematiek voor heel België op gang te brengen, werden in 2020 tellingen georganiseerd in Gent, Leuven, Aarlen, Luik en heel de provincie Limburg. De resultaten van deze tellingen zijn terug te vinden via http://www.dakenthuisloosheid.be/. In 2021 worden opnieuw tellingen georganiseerd. Voor Vlaanderen werd de eerstelijnszone BraVio en de regio rond Kortrijk geselecteerd.

We weten dat er in Vilvoorde en de omliggende gemeenten heel wat mensen zijn die zich in een situatie van dak- of thuisloosheid bevinden.

Het gaat niet enkel over de mensen die op straat slapen, maar ook over mensen die noodgedwongen inwonen bij vrienden, familie of kennissen, jongeren die een jeugdinstelling verlaten als ze meerderjarig worden en geen nieuwe thuis hebben, mensen die verblijven in een niet-conventionele ruimte zoals een tent, caravan of kraakpand, mensen waarbij een effectieve uithuiszetting dreigt, etc.

Vanuit het Sociaal Huis wordt, in samenwerking met verschillende andere partners, ingezet op begeleiding van de doelgroep en preventie van de problematiek. Zo werken o.a. we samen met het CAW voor de organisatie van winteropvang en noodwoningen en startten we dit jaar met het lokaal daklozenoverleg.

We hopen met de resultaten van deze telling een nog beter en effectiever beleid ter preventie van dak- en thuisloosheid te kunnen uitwerken.

De methodiek die gebruikt wordt vereist een samenwerking tussen heel veel verschillende organisaties en partners die in contact komen met de doelgroep. Hebt u interesse om mee te werken, of wil u meer weten over de telling, neem dan contact op met de projectmedewerker van het Sociaal Huis: katrien.loos@vilvoorde.be.