Tenlasteneming (bijlage 3bis) aanvragen

MAAK EEN AFSPRAAK

Een verbintenis tot tenlasteneming (of bijlage 3bis) is een formulier van verbintenis tot financiële tenlasteneming van een inwoner van een ander land die niet beschikt over voldoende eigen bestaansmiddelen en die naar België wil te komen met het oog op een verblijf van maximaal 90 dagen gedurende een periode van 180 dagen ('kort verblijf').Het gaat hier zowel over visumplichtige als niet-visumplichtige buitenlanders. Je stelt je hiermee financieel verantwoordelijk voor de kosten van gezondheidszorgen, verblijf en repatriëring.

Voorwaarden

Een verbintenis tot tenlasteneming kan enkel aangegaan worden door één natuurlijke persoon (= de garant) die over voldoende middelen beschikt en die de Belgische nationaliteit bezit of die gemachtigd of toegelaten is om voor onbepaalde duur in België te verblijven.

Je brengt mee

  • ingevulde bijlage 3bis
  • je identiteitskaart
  • bewijzen dat je over voldoende bestaansmiddelen beschikt om garant te staan: Het gaat hier om een regelmatig inkomen. In dit verband zal rekening gehouden worden met de samenstelling van het gezin van de garant. Als bewijs van voldoende middelen van bestaan dient de garant loonfiches voor te leggen of documenten opgesteld door een openbare overheid, waaruit de maandelijkse of jaarlijkse netto/bruto inkomsten blijken. Bijvoorbeeld: loonfiches van de laatste 3 maanden, pensioenfiches, belastinguittreksel van het voorafgaande jaar...