Stadsambassadeurs

Stad Vilvoorde wil haar imago als innovatieve stad aan het water uitdragen en versterken. Om dit imago optimaal uit te stralen, worden jaarlijks stadsambassadeurs aangesteld door het college van burgemeester en schepenen. Deze stadsambassadeurs zijn personen, bedrijven of organisaties die de kansen die de stad aanbiedt op economisch, sociaal en cultureel vlak met beide handen grijpen. De stad wil haar waardering en erkenning naar deze personen toe uiten door de titel van stadsambassadeur toe te kennen.

De stadsambassadeurs spelen als partner van de stad een belangrijke rol in de uitstraling van stad Vilvoorde. Ook voor het uitbouwen van een gemeenschapsgevoel onder de bevolking, hebben de stadsambassadeur een meerwaarde. Daarnaast probeert de stadsambassadeur maximaal zijn/haar fierheidsgevoel over de stad te uiten wanneer de kansen daartoe zich aanbieden.

Stad Vilvoorde overhandigt de stadsambassadeurs een vergoeding van 1000 euro die geschonken dient te worden aan een door hen gekozen goed doel. Daarnaast krijgen ze gedurende een jaar publicatieruimte in de Vilvoordse Stadskrant voor een interview of column. De stadsambassadeurs worden uitgenodigd op een aantal vaste evenementen van de stad en om Vilvoorde te promoten via eigen kanalen of media.