Heraanleg Tuchthuisstraat

De werken aan de Tuchthuisstraat starten niet op 22 augustus. De aannemer kampt met vertragingen voor de levering van het materiaal. Daarom is er besloten om de heraanleg uit te stellen zodat we de bewoners niet nodeloos met een werfzone confronteren die niet kan worden afgewerkt. Van zodra een nieuwe timing gekend is, krijgen de bewoners tijdig een brief in de bus en lees je het hieronder.

De Tuchthuisstraat vormt de link tussen het Heldenplein en het Kanaalpark. Momenteel is de straat nog sterk gefocust op de autogebruikers. Met de heraanleg voorziet de stad ruimte voor de zachte weggebruikers. Dankzij extra groenzones krijgt de straat een parkkarakter dat aansluit bij het Kanaalpark.

De heraanleg van de Tuchthuisstraat tot de Herlaerstraat en het Zennepad tussen Rondeweg en Trawoolstraat staat gepland voor het najaar van 2022.

Wat wordt er allemaal aangepast?

 • Het schuin parkeren wordt vervangen door langsparkeren aan de overzijde van de straat. De vrijgekomen ruimte aan de zijde van RiverPark verandert in een groene wandelpromenade.
 • Om de verbinding met de waterpartij te versterken komt er op de hoek van de Rondeweg en Tuchthuisstraat een helling richting het water. Op deze groene helling komen zittredes in beton.
 • Het Zennepad achter de Tuchthuisstraat wordt doodlopend voor gemotoriseerd verkeer. Enkel garagehouders mogen hier nog inrijden. Parkeren zal hier niet meer mogelijk zijn.
 • De Vlaamse Waterweg renoveert tegelijkertijd de Tuchthuisbrug.

Vragen en antwoorden

 • Blijft mijn woning met de auto bereikbaar?
  Tijdens de eerste fase is de Tuchthuisstraat vanaf het Heldenplein tot iets voor de Tuchthuisbrug afgesloten voor verkeer. In de werfzone geldt een parkeerverbod. Plaats je wagen dus buiten de werfzone.
  In een tweede fase vergroot de werfzone tot aan de Herlaerstraat, het kruispunt inbegrepen. Hier gelden vanaf dan dezelfde regels.

 • Blijft de parkeerzone aan Riverpark beschikbaar?
  Neen die is tijdens de werken niet bereikbaar en maakt trouwens plaats voor een groene wandelpromenade. Na de heraanleg kan je wel terecht op een nieuwe parkeerstrook aan de overzijde van de straat.

 • Is de parkeergarage van Riverpark tijdens de werken toegankelijk?
  De ondergrondse parking voor bewoners van Riverpark proberen we maximaal bereikbaar te houden. Je bereikt de garage komende uit de richting van de Trawoolstraat. Tijdens sommige werken zal de garage tijdelijk niet toegankelijk zijn. Enkele dagen voor de onbereikbaarheid hangt de aannemer een aankondiging aan de garage zodat je tijdig op de hoogte bent.

 • Wat doe ik als mijn garage gedurende de werken niet bereikbaar is?
  Indien u over een garage beschikt waar u uw wagen in stalt kan u voor de periode van de werken gratis een bewonerskaart aanvragen via de parkeershop van APCOA. Meer informatie vindt u via https://www.apcoa.be/straatparkeren/vilvoorde-betalende-blauwe-zone/.

 • Hoe organiseren jullie de afvalophaling tijdens de werken?
  De afvalophaling blijft steeds gegarandeerd. Ook de afvalkalender blijft ongewijzigd. Bewoners van de werfzone in de Tuchthuisstraat verzamelen hun huisvuil op de hoeken van de straat, buiten de werfzone.
  Kan de huisvuilwagen nog in jouw straat geraken? Dan zet je je afval zoals gewoonlijk buiten, eventueel aan de kant waar er (nog) niet gewerkt wordt.

 • Wat zijn de lokale verkeersmaatregelen?
  De Tuchthuisstraat tussen het Heldenplein en de Rondeweg is tijdens de werken afgesloten voor verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen de werken passeren.
  In een tweede fase vergroot de werfzone tot het kruispunt van de Herlaerstraat. Je bereikt de Tuchthuisstraat dan via de Trawoolstraat en wegrijden doe je langs de Kasteelstraat.

 • Wanneer werkt jullie aannemer?
  In het najaar starten de vernieuwingswerken van de Tuchthuisstraat en gaan de werken ook verder tot en met het kruispunt Herlaerstraat.
  De uren waarop een aannemer mag werken zijn bepaald in het politiereglement. In Vilvoorde is dat van 7 uur ’s morgens tot 22 uur ’s avonds. Moet de aannemer hiervan afwijken, dan vraagt hij de toestemming aan het stadsbestuur. Bewoners worden dan ook op de hoogte gebracht.
  Houd er echter rekening mee dat arbeiders meestal al vroeger op de werf aankomen, vanaf 6.30 uur ’s morgens ongeveer. Ze maken zich klaar en laden materiaal uit om de werkdag te beginnen. Het geluid van machines en trillingen zal meestal niet vroeger dan 7 uur starten.

 • Kunnen de hulpdiensten steeds tot aan mijn woning?
  De hulpdiensten ontvangen vooraf de signalisatie- en werfinrichtingsplannen zodat zij weten waar welke werken worden uitgevoerd. Zo kunnen ze hun aanrijroutes daarop afstemmen. Voor de werken in de Tuchthuisstraat en aan de Tuchthuisbrug worden specifieke afspraken met de brandweer gemaakt.