Heraanleg Tuchthuisstraat

Van 6 februari tot eind maart 2023 vernieuwen we het Zennepad. Dit grindpad loopt vanaf de Rondeweg naar de Correctiedreef achter de woningen van Tuchthuisstraat 36 tot en met 100. Over de volledige lengte en breedte wordt het Zennepad eerst afgegraven en vervolgens heraangelegd in een dolomiet verharding. Tijdens de werken is het pad afgesloten voor wagens en moeten garagehouders hun voertuig elders parkeren.

Het project

De Tuchthuisstraat vormt de link tussen het Heldenplein en het Kanaalpark. Momenteel is de straat nog sterk gefocust op autogebruikers. Met de heraanleg voorziet de stad meer ruimte voor de zachte weggebruikers. Dankzij extra groenzones krijgt de straat een parkkarakter dat aansluit bij het Kanaalpark.

De heraanleg van de Tuchthuisstraat vanaf het Heldenplein tot de Herlaerstraat start na de heraanleg van het Zennepad. Bewoners ontvangen in de loop van maart nog een brief met praktische informatie over het werfverloop en de hinder tijdens de werken.

Wat wordt er allemaal aangepast?

 • Het schuin parkeren wordt vervangen door langsparkeren aan de overzijde van de straat. De vrijgekomen ruimte aan de zijde van RiverPark verandert in een groene wandelpromenade.
 • Om de verbinding met de waterpartij te versterken komt er op de hoek van de Rondeweg en Tuchthuisstraat een helling richting het water. Op deze groene helling komen zittredes in beton.
 • Het Zennepad achter de Tuchthuisstraat wordt doodlopend voor gemotoriseerd verkeer. Enkel garagehouders mogen hier nog inrijden. Parkeren zal hier niet meer mogelijk zijn.

Vragen en antwoorden

 • Blijft mijn woning met de auto bereikbaar?
  Tijdens de eerste fase is de Tuchthuisstraat vanaf het Heldenplein tot iets voor de Tuchthuisbrug afgesloten voor verkeer. In de werfzone geldt een parkeerverbod. Plaats je wagen dus buiten de werfzone.
  In een tweede fase wordt gewerkt tussen de Rondeweg en de Herlaerstraat, het kruispunt inbegrepen. Hier gelden vanaf dan dezelfde regels.

 • Blijft de parkeerzone aan Riverpark beschikbaar?
  Neen die is tijdens de werken niet bereikbaar en maakt trouwens plaats voor een groene wandelpromenade. Na de heraanleg kan je wel terecht op een nieuwe parkeerstrook aan de overzijde van de straat.

 • Is de parkeergarage van Riverpark tijdens de werken toegankelijk?
  De inpandige parking voor bewoners van Riverpark is van 20 maart tot begin mei 2023 slechts sporadisch bereikbaar. Vanaf begin mei is deze weer helemaal toegankelijk vanaf het Heldenplein. Zolang we in de tweede fase werken, van begin mei tot tweede helft juni 2023, rijd je ook weg langs het Heldenplein.

 • Wat doe ik als mijn garage gedurende de werken niet bereikbaar is?
  Indien u over een garage beschikt waar u uw wagen in stalt kan u voor de periode van de werken gratis een bewonerskaart aanvragen via de parkeershop van APCOA. Meer informatie vindt u via https://www.apcoa.be/straatparkeren/vilvoorde-betalende-blauwe-zone/.

 • Hoe organiseren jullie de afvalophaling tijdens de werken?
  De afvalophaling blijft steeds gegarandeerd. Ook de afvalkalender blijft ongewijzigd. Bewoners van de werfzone in de Tuchthuisstraat verzamelen hun huisvuil op de hoeken van de straat, buiten de werfzone.
  Kan de huisvuilwagen nog in jouw straat geraken? Dan zet je je afval zoals gewoonlijk buiten, eventueel aan de kant waar er (nog) niet gewerkt wordt.

 • Wat zijn de lokale verkeersmaatregelen?
  De Tuchthuisstraat, tussen het Heldenplein en de Rondeweg, is van 20 maart tot begin mei 2023 afgesloten voor verkeer. Te voet en met de fiets aan de hand kan je de werken passeren. Tijdens de tweede fase, van begin mei tot tweede helft juni 2023, werken we vanaf de Rondeweg tot en met het kruispunt met de Herlaerstraat. Dan is dit deel van de straat onderbroken voor verkeer, inclusief het kruispunt. Voor bewoners en plaatselijk verkeer geldt dan tijdelijk tweerichtingsverkeer tussen de Herlaerstraat en de Kasteelstraat. In de Herlaerstraat zelf, is in de periode wanneer aan het kruispunt werken ook dubbelrichting toegelaten. Bewoners rijden dan van en naar de Schaarbeeklei.

 • Wanneer werkt jullie aannemer?
  De uren waarop een aannemer mag werken zijn bepaald in het politiereglement. In Vilvoorde is dat van 7 uur ’s morgens tot 22 uur ’s avonds. Moet de aannemer hiervan afwijken, dan vraagt hij de toestemming aan het stadsbestuur. Bewoners worden dan ook op de hoogte gebracht.
  Houd er echter rekening mee dat arbeiders meestal al vroeger op de werf aankomen, vanaf 6.30 uur ’s morgens ongeveer. Ze maken zich klaar en laden materiaal uit om de werkdag te beginnen. Het geluid van machines en trillingen zal meestal niet vroeger dan 7 uur starten.

 • Kunnen de hulpdiensten steeds tot aan mijn woning?
  De hulpdiensten ontvangen vooraf de signalisatie- en werfinrichtingsplannen zodat zij weten waar welke werken worden uitgevoerd. Zo kunnen ze hun aanrijroutes daarop afstemmen. Voor de werken in de Tuchthuisstraat en aan de Tuchthuisbrug worden specifieke afspraken met de brandweer gemaakt.