Heraanleg Tuchthuisstraat

De Tuchthuisstraat is een belangrijke verbinding in Vilvoorde en vormt de link tussen het Heldenplein en het Kanaalpark. Momenteel is de straat te sterk gefocust op de autogebruikers. Met de heraanleg voorziet de stad ruimte voor de zwakke weggebruikers. Dankzij extra groenzones krijgt de straat een parkkarakter dat aansluit bij het Kanaalpark.

Voortgang van het project

Het voorstel om de voetpaden in de Lange Molensstraat en Tuchthuisstraat te verbreden werd in 2018 door een studiebureau onderzocht. Het voorontwerp werd vervolgens goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen eind 2018.

De heraanleg staat geplaand voor de zomer van 2022.

Wat wordt er allemaal aangepast?

  • Het schuin parkeren wordt vervangen door langsparkeren aan de overzijde van de straat. De vrijgekomen ruimte verandert in een groene wandelpromenade met zitgelegenheid en spelelementen.
  • Om de verbinding met het Heldenplein te versterken komt er in de plaats van het bestaande podium op de hoek van de Rondeweg en Tuchthuisstraat een schuin vlak. Dit vlak verbindt het wandelpad langs de Zenne met de Tuchthuisstraat. Op deze groene helling komen zittreden in beton. De huidige trappen verschuiven naar de start van de nieuwe wandelpromenade.
  • De Vlaamse Waterweg renoveert tegelijkertijd de Tuchthuisbrug.

De volledige nota is terug te vinden onderaan de pagina. De plannen kunnen na afspraak ingekeken worden bij de dienst Openbaar Domein en Mobiliteit. Voor een afspraak bel je naar 02 255 47 70.