Uittreksel uit de registers

UITTREKSEL UIT DE REGISTERS AANVRAGEN

Een uittreksel uit het bevolkingsregister bevestigt dat een inwoner is ingeschreven in het bevolkingsregister.Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen,
 • datum en plaats van geboorte,
 • rijksregisternummer,
 • de woonplaats,
 • burgerlijke staat,
 • beroep,
 • nationaliteit,
 • de datum sinds wanneer u ingeschreven bent in het bevolkingsregister van uw gemeente.

Wie kan een afschrift of uittreksel aanvragen?

De volgende partijen kunnen het uittreksel met betrekking tot uzelf aanvragen:
 • uzelf,
 • uw wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd),
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat,
 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet,
 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure

U kunt het uittreksel uit het bevolkingsregister opvragen bij uw gemeente.
 
Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken:
 • op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister
 • op 'Mijn Burgerprofiel', de online toepassing van de Vlaamse overheid
 • het e-loket van uw gemeente.

Anderen kunnen het uittreksel enkel aan het loket van de dienst Burgerzaken aanvragen.

Wat meebrengen

Als u het attest zelf ophaalt:
 • uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als u het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart,
 • uw eigen identiteitskaart.