Urbact: Zero Carbon Cities

Als lid van Energy Cities nam de stad van 2019 tot 2022 deel aan het Europees Urbact netwerk. Via het lerend netwerk Zero Carbon Cities werd met andere Europese steden Manchester (UK), Frankfurt (DE), Modena (IT), Zadar (HR), Bistrita (RO) en Tartu (EE) verder gewerkt rond het carbon budget van de stad. Via een wetenschappelijke benadering wordt bekeken hoeveel CO2 er nog mag uitgestoten worden vooraleer de kritische grens van de Parijs akkoorden overschreden zou worden.

Via het betrekken van lokale stakeholders wordt een dynamiek gecreëerd om deze enorme uitdagingen aan te gaan. Een eerste testcase rond stakeholderwerking werd uitgetest met small scale action Proximity waarbij burgerinitiatieven rond klimaatdoelstellingen en sensibilisatie werden geholpen via subsidiëring.

Vilvoorde is pionier in klimaatbeleid in Vlaanderen en zet de eerste stappen in participatie en stakeholderbetrokkenheid. Via dit project wil de stad leren van andere Europese steden hoe het betrekken van lokale actoren kan bijdragen aan de klimaatambities.