Vastgoedinformatie

VASTGOEDINFORMATIE AANVRAGEN

VASTGOEDINFORMATIE (REGISTRATIE BEDRIJF OF ORGANISATIE)

VASTGOEDINFORMATIE (REGISTRATIE NATUURLIJK PERSOON)

Wanneer je een perceel grond of een gebouw wil verkopen, moet je een aantal verplichtingen naleven. Zo ben je als verkoper verplicht om heel wat vastgoedinformatie te verschaffen aan de (kandidaat) koper. Deze verplichting geldt zowel voor particulieren als voor notarissen of vastgoedmakelaars. Deze informatie is dus van belang voor het verlijden van aktes en de informatieplicht met betrekking tot publiciteit. Overeenkomstig artikel 6.2.2, 4° van de VCRO wordt de schending van de informatieplicht, zoals vermeld in de artikels 5.2.1 tot en met 5.2.6 van de VCRO een stedenbouwkundige inbreuk genoemd. Vastgoedinformatie (ook wel notarisbrief genoemd) moet sinds 1 januari 2019 digitaal opgevraagd worden bij de stad.

Bij stad Vilvoorde kan je vastgoedinformatie aanvragen als één geheel, namelijk een uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister, alsook bijkomende informatie waarover de gemeente beschikt betreffende milieu en natuur, huisvesting, erfdienstbaarheden,… wat wordt samengevat in de stedenbouwkundige inlichtingen. Deze juridische documenten zijn eveneens afzonderlijk te bekomen en geven je een overzicht van de relevante ruimtelijke informatie van een perceel..

 • Uittreksel plannenregister
  Wil je enkel de zonering en de voorschriften van een perceel kennen, dan kan je een uittreksel uit het plannenregister aanvragen. Dit uittreksel geeft een overzicht van de ruimtelijke instrumenten (plannen van aanleg, uitvoeringsplannen, verordeningen, …) die van kracht zijn op één bepaald perceel. Aan deze instrumenten zijn voorschriften gekoppeld, waar je rekening dient mee te houden indien je op dit perceel een project wil voorzien.
 • Uittreksel vergunningenregister
  Ben je geïnteresseerd in de lijst van de verleende vergunningen op een bepaald perceel, dan kan je een uittreksel uit het vergunningenregister aanvragen. In dit uittreksel staan ook de vastgestelde bouwovertredingen vermeld.
 • Aanvraag stedenbouwkundige inlichtingen
  Informatie betreffende milieu en natuur, huisvesting en economie, bescherming onroerend erfgoed en erfdienstbaarheden voor het desbetreffende perceel.

Opgelet: Het is niet omdat er in de bezorgde vastgoedinformatie geen overtredingen worden meegedeeld, dat er geen zijn. Deze niet-gekende, maar toch bestaande, inbreuken zijn de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

Vastgoedinformatie is een momentopname, is louter informatief en heeft dus niet dezelfde (juridische) waarde als een omgevingsvergunning of een stedenbouwkundig attest. Het kan niet leiden tot een vrijstelling van een vergunningsaanvraag.

Vastgoedinformatie aanvragen?

Je dient je éénmalig te registreren via het aanvraagformulier, in te vullen via de link onderaan de pagina. De dienst ruimtelijke ordening behandelt vervolgens je aanvraag. Van zodra de registratie rond is, krijg je hiervan bericht per e-mail. Vervolgens kan je via het webformulier onbeperkt vastgoedinformatie opvragen voor één of meerdere percelen in Vilvoorde. Je kan percelen aanduiden op een kaart, via ingave van een adres of via ingave van perceelgegevens.

Prijzen

 • stedenbouwkundige inlichtingen: 30 euro
 • uittreksel vergunningenregister: 30 euro
 • uittreksel plannenregister: 30 euro
 • vastgoedinformatie (bundeling 3 bovenstaande formulieren): 90 euro

De betaling dient online te gebeuren bij de aanvraag.

Er zijn verschillende betaalmogelijkheden. De gekozen betaalwijze bepaalt de termijn van het (automatisch en digitaal) afleveren van de opgevraagde informatie. Enkel indien je kiest voor een betaling via overschrijving dien je rekening te houden met een afleveringstermijn van 2 à 3 dagen (afhankelijk van de verwerking van de overschrijving). In de andere gevallen (o.a. betaling via bancontact) zal je de gevraagde inlichtingen na enkele minuten ontvangen.