Veiligheidssubsidie

VEILIGHEIDSSUBSIDIE AANVRAGEN

Organiseer je als erkende jeugdvereniging of school een jeugdfuif in Vilvoorde? Dan kan je aanmerking komen voor de veiligheidssubsidie. Met deze subsidie wil het stadsbestuur van Vilvoorde meehelpen om enerzijds overlast te beperken en anderzijds de veiligheid van de bezoekers en organisatoren van deze fuiven te verhogen.

Wie kan deze subsidie aanvragen?


Elke door stad Vilvoorde erkende jeugdvereniging of school die een jeugdfuif organiseert op grondgebied Vilvoorde.

Waarvoor kan je deze subsidie aanvragen?


De kosten die je maakt om professioneel veiligheidspersoneel in te huren voor je jeugdfuif.

Wat zijn de voorwaarden voor het krijgen van deze subsidie?


  • Vraag je subsidie minstens 30 dagen voor aanvang van je jeugdfuif aan.
  • Vergeet niet om ons binnen de 3 maanden na je fuif ook je officiële, gedetailleerde facturen te bezorgen. Anders vervalt je recht op een subsidie.

Lees zeker ook het subsidiereglement voor alle details.

Hoeveel bedraagt de subsidie?


De veiligheidssubsidie bedraagt 75% van het bedrag van de kosten voor het inhuren van veiligheidspersoneel, met een maximumbedrag van 1 000 euro per jeugdfuif.

Wanneer moet de subsidie aangevraagd worden?


Vraag je subsidie minstens 30 dagen voor aanvang van je jeugdfuif aan.

Hoe kan je de subsidie aanvragen?


Vul het online aanvraagformulier in om de subsidie aan te vragen.

Vergeet niet om binnen de 3 maanden na je fuif ook je officiële, gedetailleerde facturen te bezorgen aan de dienst Vrije Tijd. Anders vervalt je recht op een subsidie.