1001 Schakels

1001 Schakels droomt van een meer inclusieve samenleving. We investeren daarom in de vorming, de persoonlijke ontwikkeling en het welbevinden van (kwetsbare) jongeren tussen 12 en 25 jaar. Samen met professionele en vrijwillige begeleiders ondersteunen we jongeren op verschillende manieren:

  • We begeleiden jongeren die het moeilijk hebben op school zodat hun slaagkansen verhogen,
  • We helpen jongeren hun eigen identiteit en hun plaats in de samenleving te vinden, zodat ze er actief aan kunnen participeren en banden kunnen smeden,
  • We helpen talenten en competenties ontwikkelen waarmee jongeren een stem krijgen en hun leven zinvol kunnen invullen.

Adres

Adres
Leuvensestraat 7, 1800Vilvoorde
GSM
0473 36 30 14
E-mail
info@1001schakels.be
Website
www.1001schakels.be

Contact

Fatima El Grandi

Adres
Grote Markt, 19 , 1800Vilvoorde
GSM
047303603014
E-mail
1001schakels@gmail.com

Voorzitter

Muslim Kasumov

Secretaris

Naïma Ahjit