Koninklijke Nationale Maatschappij Gewezen Soldaten

De Koninklijke Nationale Maatschappij der Gewezen Soldaten Vilvoorde is een vzw. Het doel van de vereniging is mensen te verenigen en het gedachtengoed en de tradities van de feitelijke vereniging te bewaren. Om deze doelstelling te bereiken kunnen activiteiten en initiatieven nagestreefd en/of gerealiseerd worden.

De maatschappij werd opgericht in 1895 en heeft altijd haar zetel gehad in Vilvoorde. 

In het gedachtengoed van de maatschappij staan huldigingen aan slachtoffers van verleden oorlogen en andere drama's verwoven. Zo staat er een traditionele groet op 11 november sistematisch ingeschreven op de agenda.

Maar het belangrijkste doel blijft mensen bij elkaar brengen. Hiervoor worden uitstappen georganiseerd naar historische of andere plaatsen die leuk of interresant zijn. Als gewezen soldaten kunnen dat militaire bolwerken zijn of andere memorabele plaatsen. Maar culturele uitstappen zijn zeker ook mogelijk. Deze uitstappen staan open voor iedereen maar voorrang wordt gegeven aan leden.

Jaarlijks worden twee bijeenkomsten georganiseerd. Hierbij wordt aan tafel gegaan. Dit evenement is voorbehouden aan de leden en hun genodigden

Iedereen kan lid worden, lidgeld wordt heel democratisch gehouden.  

Adres

Adres
Perksestraat 35, 1800Vilvoorde
GSM
0477 55 23 40

Contact

Bernard Lataire

Adres
Drenkplaatsstraat , 1800Vilvoorde
Tel.
02 252 11 43
GSM
0496 874 775
E-mail
b.lataire@telenet.be

Voorzitter

Willy Sobry

Adres
Perksestraat 35 , 1800Vilvoorde
GSM
0477 55 23 40
E-mail
willy.sobry@telenet.be

Secretaris

Lataire Bernard

Adres
Drenkplaatsstraat , 1800Vilvoorde
Tel.
022521143
GSM
0496874775
E-mail
b.lataire@telenet.be