Een woning verhuren

Als verhuurder hebt u bepaalde rechten en plichten die u moet naleven. Maar u kunt ook een beroep doen op bepaalde voordelen en premies. Daarmee wil de overheid verhuurders stimuleren om kwaliteitsvolle huurwoningen aan te bieden.

Meer info vind je hier.