Verwaarlozing van woningen en gebouwen

Wat is de belasting op verwaarloosde panden van de stad Vilvoorde?

Verwaarlozing van panden (woningen en gebouwen) moet voorkomen en bestreden worden. Dit is belangrijk, iedereen woont immers graag in een aantrekkelijke buurt. Bovendien kan ernstige bouwvalligheid de openbare veiligheid en gezondheid in gevaar brengen. Via de belasting op verwaarloosde panden wil stad Vilvoorde de eigenaars ertoe aanzetten dergelijke panden op te knappen.

Wanneer is een pand verwaarloosd?

Een pand is verwaarloosd indien het negen punten of meer scoort op het technisch verslag verwaarlozing. In dit verslag worden alle verwaarloosde elementen van de gevel beoordeeld en gequoteerd. Op basis van het verslag wordt een pand opgenomen in het register van verwaarloosde panden.

Wat zijn de gevolgen van de inventarisatie?

Eigenaars van panden die opgenomen zijn in het register van verwaarloosde panden moeten een jaarlijkse belasting betalen. Het gaat om een forfaitaire belasting, die vermenigvuldigd wordt met het aantal jaren dat het pand voorkomt in het register. Het is daarom aangewezen zo snel mogelijk een eind aan de verwaarlozing te maken. Hieronder een overzicht van de belastingtarieven. Na 4 jaar wordt het heffingsbedrag niet langer verhoogd.

  • Na 1 jaar 1 375 euro.
  • Na 2 jaar 2 750 euro.
  • Na 3 jaar 4 125 euro.
  • Na 4 jaar 5 500 euro.