Vilvoordse Ouderenraad

In de lente en zomer van 2022 legde een groep Vilvoordenaars de contouren vast van de nieuwe Vilvoordse Ouderenraad als opvolger van de voormalige VIAS. De Vilvoordse Ouderenraad heeft als missie: “Samen met de inwoners, de organisaties en het bestuur van de stad Vilvoorde een leeftijdsvriendelijke stad realiseren, waar ouderen zich altijd thuis en betrokken voelen”.

De Vilvoordse Ouderenraad behartigt de belangen van alle ouderen bij het lokale beleid door op verzoek of op eigen initiatief advies te verstrekken of voorstellen te formuleren. Het is een centraal aanspreekpunt voor noden en behoeften van ouderen. Zijn er te weinig zitbanken? Is er meer ondersteuning voor mantelzorgers nodig? Hoe kun je betaalbaar wonen op latere leeftijd? Daarnaast kan de Ouderenraad diensten of activiteiten organiseren.

De Vilvoordse Ouderenraad heeft niet enkel gemandateerde vertegenwoordigers van ouderenverenigingen, woonzorgcentra, dienstencentra en andere organisaties onder zijn leden, maar ook burgers die de missie mee willen helpen realiseren. De algemene vergadering komt minstens elk trimester een keer samen. Men werkt er rond specifieke thema’s en acties die kunnen bijdragen aan de realisatie van de leeftijdsvriendelijke stad, zoals veiligheid, mobiliteit, wonen, sociaal-culturele en maatschappelijke participatie, gezondheid ... Naargelang van de behoeften worden werkgroepen opgericht. Zo is er een werkgroep Communicatie actief om de Vilvoordse Ouderenraad beter bekend te maken bij de ouderen. Een andere werkgroep bereidt een Memorandum voor in de aanloop naar de lokale verkiezingen in 2024.

De Vilvoordse Ouderenraad wordt in zijn werking ondersteund door het Sociaal Huis van stad Vilvoorde en participeert in andere lokale of regionale raden.

Ouderenweek

Elk jaar organiseert de Vilvoordse Ouderenraad in het najaar de ouderenweek in samenwerking met ouderenverenigingen, dienstencentra, woonzorgcentra, de bibliotheek en cc Het Bolwerk. Tijdens de ouderenweek kan je deelnemen aan verschillende activiteiten die gericht zijn op ouderen. Zodra het programma bekend is, vind je het op deze pagina terug. De ouderenweek vindt elk jaar eind november plaats.

Lid worden?

Wil jij een engagement opnemen om de missie van de Vilvoordse Ouderenraad te helpen realiseren? Stuur een mailtje naar sociaal.huis@vilvoorde.be, bel naar 02 257 98 11 of ga langs bij het Sociaal Huis in Kursaalstraat 40 in Vilvoorde.

Wil je rechtstreeks contact opnemen met de Vilvoordse Ouderenraad? Mail naar vilvoordse.ouderenraad@gmail.com.