Voetpaden Vogelzangstraat en Zwaluwenstraat

Jaarlijks voorziet het stadsbestuur een budget om in een aantal straten verouderde voetpaden structureel te vernieuwen. Hiermee wil de stad het voetgangerscomfort verhogen door voetpaden in slechte staat te vernieuwen, maar ook door deze voetpaden aan te passen aan de hedendaagse normen, zodat deze vlotter door minder mobiele personen gebruikt kunnen worden.

In straten waar de beschikbare ruimte het toelaat, krijgen de wegbermen meteen ook een meer klimaatrobuuste invulling. Zo wordt alle overbodige verharding weggehaald om plaats te maken voor groene wegbermen. Verharding die wel nodig is, maar niet integraal toegankelijk moet zijn, wordt aangelegd in waterdoorlatende materialen.

In 2024 zal dit budget aangewend worden om de voetpaden in de Vogelzangstraat en de Zwaluwenstraat te vernieuwen.

Het project

Over de volledige lengte van zowel de Vogelzangstraat als de Zwaluwenstraat wordt een nieuw voetpad aangelegd aan weerzijden van de straat, met een minimum breedte van 1,80 meter.

De rest van de verhoogde berm zal maximaal groen ingevuld worden met een bloemrijk gazon (dat slechts één keer per jaar na 15 september gemaaid zal moeten worden) en verschillende soorten hoogstammige laanbomen.

Op meerdere plaatsen zal de boordsteen tussen de rijweg en de groene berm plaatselijk weggenomen worden, zodat het hemelwater deels rechtstreeks in de groene berm kan infiltreren in plaats van afgevoerd te worden naar de riolering.

Ter hoogte van de aanwezige garages wordt de groene berm uiteraard even onderbroken door een verharde inrit in waterdoorlatende grastegels.

Let op: de berm wordt enkel onderbroken voor vergunde inritten. Een betegelde voortuin die niet als autostandplaats vergund is, zal in de toekomst niet meer gebruikt kunnen worden voor het stallen van wagens.

Om te vermijden dat na de herinrichting nog steeds onwettig in de voortuinen geparkeerd zou worden, voorzien wij aan één zijde van de Zwaluwenstraat wel de aanleg van een extra parkeerstrook in de berm. Zo zal je in de toekomst aan de kant met onpare huisnummers kunnen parkeren op de berm, terwijl je langs de kant met pare huisnummers nog steeds, zoals vandaag, op de rijbaan zal kunnen parkeren.

Op die manier verdubbeld het aantal wettelijke parkeerplaatsen in de Zwaluwenstraat.

De parkeerstrook in de berm zal aangelegd worden met waterdoorlatende grastegels.

Uitvoering

Eind mei zal een aannemer alvast de huidige, verouderde laanbomen verwijderen.

De eigenlijke start van de werken is dan voorzien op maandag 3 juni 2024.

Om de overlast voor de buurt te beperken, zal de uitvoering gefaseerd gebeuren.

De volledige werkzone wordt opgedeeld in 7 fases, waarbij er telkens in maximaal 2 fases tegelijk gewerkt wordt (terwijl de eerste fase terug aangelegd wordt, zal de aannemer immers in de volgende fase al starten met de uitbraak).

Als alles volgens plan verloopt, zullen de werken in de eerste helft van september voltooid kunnen worden, mogelijk met uitzondering van de beplanting die sterk afhankelijk is van de weersomstandigheden. Die zal dan tijdens het eerstvolgende plantseizoen afgewerkt worden.