Voorlopig rijbewijs moto, vrachtwagen, bus en andere vervoersmiddelen aanvragen

MAAK EEN AFSPRAAK

Een voorlopig rijbewijs geeft u de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Procedure

Het voorlopig rijbewijs moet u aanvragen in de gemeente waar u bent ingeschreven in het bevolkingsregister. Wenst u een voorlopig rijbewijs aan te vragen, maak dan een afspraak bij dienst Burgerzaken.

Regelgeving en meer informatie

Wat meebrengen

Voor de aanvraag van het voorlopig rijbewijs:

  • Uw identiteitskaart.
  • Desgevallend uw document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.
  • In geval van verplichte lesuren, het attest van uw rijschool
  • Als de foto op uw elektronische identiteitskaart (eID) nog voldoende gelijkend is, dan kan die gebruikt worden voor uw rijbewijs.
    Is de foto op uw eID niet gelijkend genoeg meer? Of wilt u een andere foto op uw rijbewijs? Breng dan ook een nieuwe foto mee. Beschikt u niet over een pasfoto die aan alle normen voldoet, kan u gebruik maken van onze fotocabine. Graag vragen wij u om dan te kiezen voor een afspraak ‘Voorlopig rijbewijs aanvragen + gebruik fotocabine’.
  • Een rijgeschiktheidsattest indien nodig.

Bij het afhalen van het rijbewijs moet u het volgende meenemen:

  • Uw identiteitskaart

Kostprijs

De kostprijs van een voorlopig rijbewijs is 26 euro.