Vossenschade

Er komen in Vlaanderen steeds meer klachten binnen over schade aan pluimvee door vossen. De vos verdelgen is echter geen optie: het is illegaal om vossen te vergiftigen, stroppen te plaatsen en burchten uit te graven. Bovendien kan zo’n wraakactie zelfs in je nadeel werken. Na de dood van één of enkele vossen, komt hun territorium vrij voor andere vossen. Dan begint de overlast opnieuw, of neemt ze zelfs toe.

Wat kan je dan wel doen om vossenschade te voorkomen? Een goed afgesloten kippenhok – eventueel met een hoge slaapstok – is de beste maatregel.

Heb je ondanks genomen maatregelen toch schade opgelopen? Meld het bij de Hubertus Vereniging Vlaanderen.