Vuurwerkverbod

Sinds 26 april 2019 is het overal verboden om vuurwerk af te steken en om wensballonnen op te laten. De stad kan beslissen om voor jou een uitzondering te maken, maar dan moet je dit ruim op tijd schriftelijk aanvragen. Heb je geen toestemming en steek je toch vuurwerk af? Dan kan je hiervoor een GAS-boete krijgen. Waarom is het afsteken van vuurwerk verboden?

 1. Levensgevaarlijk
  Zowel bij het afsteken zélf als bij het oprapen van gebruikt vuurwerk kan je gewond raken.De slachtoffers zijn meestal mannelijk (89 %). Eén op vier is jonger dan 16 jaar. Meest getroffen lichaamsdelen zijn de ogen (32%), het aangezicht (26%) en (30%) handen en vingers. Ook blijkt dat de meeste vuurwerkslachtoffers het vuurwerk niet zelf aangestoken hebben. Zij waren enkel toeschouwer van de vuurwerkpiraat.

 2. Risico op brand
  Zowel bij het afsteken van vuurwerk als het oplaten van wensballonnen is het risico op brand erg groot. Jouw wensballon kan op een woning, tuinhuis of brandbaar materiaal terecht komen en heel wat schade veroorzaken.

 3. Het zorgt voor dierenleed
  Dieren zijn heel gevoelig voor harde geluiden. Ze schrikken en panikeren. Zo zijn er talrijke verhalen: honden lopen weg, paarden breken uit en komen op de openbare weg terecht.

 4. De hulpdiensten blijven beschikbaar
  Telkens wanneer de hulpdiensten moeten uitrukken voor problemen rond vuurwerk, zijn ze niet beschikbaar voor andere noodgevallen.

 5. Superongezond
  De fijnstofconcentraties vastgesteld tijdens en net na afsteken van vuurwerk pieken ten opzichte van de normale waarden. Zeker voor mensen met gevoelige luchtwegen, zoals jonge kinderen, mensen met allergieën of astma, kan dit gevaarlijk zijn. (Bron: luchtmeetnet). Maar dat is niet het enige probleem. 90% van dat fijnstof komt op de bodem en in het riool terecht, en zorgt ook hier voor een enorme vervuiling.

 6. Gratis
  Je hoeft zelf niet te investeren in de aankoop van vuurwerk. Als je ervoor kiest om zelf geen vuurwerk af te steken maar naar een spektakelvuurwerk van een stad of gemeente te gaan, dan kost je dit niets. Lekker makkelijk.

Het stadsbestuur van Vilvoorde roept op om geen vuurwerk af te schieten. Had je plannen om toch zelf vuurwerk af te schieten? Dan kan dit enkel na aanvraag van een vergunning voor oudejaarsnacht en enkel die nacht tussen 23.45 en 00.30 uur. Aanvragen kunnen gericht worden tot het college van burgemeester en schepenen per post op het adres Grote Markt, 1800 Vilvoorde of per mail via info@vilvoorde.be.