Wat is de V-pas?

In Vilvoorde worden 16.5% kinderen en jongeren geboren in een kansarm gezin. Stad Vilvoorde vindt dat elk kind vrije tijd, ontspanning, plezier en vriendschap verdient.

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben, krijgen met de nieuwe V-pas automatisch een serieuze korting op heel wat activiteiten in Vilvoorde. Daarnaast start er ook een campagne om de V-pas via verschillende kanalen en acties onder de aandacht te brengen bij de Vilvoordenaars, de verenigingen en partners.

In totaal zijn er al een 40-tal vrijetijdsinitiatieven waar je de V-pas kan inzetten. Zo krijgen Vilvoordenaars met een V-pas korting bij cc Het Bolwerk en kunnen ze een gratis lidmaatschap verkrijgen bij Bibliotheek Vilvoorde. De V-pas kan ook gebruikt worden bij het (vakantie)aanbod van de stad, zoals speelpleinen, de tienerwerkingen, sportkampen en Mish Mash. Alle aanbod dat met V-pas korting toegankelijk is kan je hier terugvinden. Met de V-pas krijgt men bovendien 30 euro korting bij de aankoop van een Buzzy Pazz van De Lijn.

Schepen voor sport, jeugd en cultuur Moad El Boudaati vult aan: “De komende periode willen we bekijken voor een verdere uitbreiding van het vrijetijdsaanbod met V-pas. Dat kan door intenser samen te werken met verenigingen en professionele partners. Bedoeling is om het aanbod zo uit te breiden zodat elke kind of elke jongere de kans krijgt om te gaan spelen of sporten in een organisatie waar hij of zij zich thuis kan voelen.”

Eén keer per jaar wordt de V-pas via de post toegestuurd naar alle Vilvoordenaars die jonger zijn dan negentien jaar en recht hebben op verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen. In totaal ontvingen dit jaar bijna 2300 kinderen en jongeren een V-pas. Wie geen pas gekregen heeft en wel financiële drempels ervaart om te participeren aan vrijetijdsinitiatieven, kan steeds een V-pas aanvragen via het Sociaal Huis. Schepen voor sociaal beleid en gelijke kansen Fatima Lamarti: “Elk kind verdient vrije tijd, ontspanning, plezier en vriendschap. Met de V-pas maken we dromen waar en werken we drempels weg.”

Als u een van de volgende uitkeringen geniet, dan kent de mutualiteit u automatisch de verhoogde tegemoetkoming toe:

  • het leefloon van het OCMW (dat u gedurende 3 maanden moet genieten)
  • de inkomensgarantie voor ouderen
  • de toelage voor personen met een handicap, toegekend door de Federale overheidsdienst (FOD) sociale zekerheid
  • de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden: sinds de zesde staatshervorming is dit een bevoegdheid van de deelentiteiten. Deze bevoegdheidsoverdracht heeft momenteel geen impact op het automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming. In Vlaanderen is de huidige benaming van deze uitkering “zorgbudget voor ouderen met een zorgnood”

Dat is ook het geval:

  • voor een kind met een erkende handicap van minstens 66%
  • voor de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV’s)
  • voor een weeskind die beide ouders verloren heeft