Werkingssubsidie voor sociale en seniorenverenigingen

Erkende Vilvoordse senioren- en sociale verenigingen kunnen een financiële ondersteuning voor hun werking aanvragen. De reguliere stadssubsidie is ingedeeld in 2 categorieën:

  • de basissubsidie die in functie van de erkenning van de senioren- of sociale vereniging op forfaitaire grondslag aan alle erkende senioren- en sociale verenigingen toegekend.
  • een werkingssubsidie die wordt toegekend op grond van de door de senioren- of sociale vereniging ontwikkelde activiteiten op basis van een puntenschaal. De werkingssubsidies zijn onderverdeeld in: een adviesraadtoelage, een ledentoelage en een organisatie- en kwaliteitstoelage.

Wil je erkend worden als Vilvoordse vereniging? Dan moet je een officiële aanvraag indienen.