Werkingssubsidie voor socio-culturele verenigingen

WERKINGSSUBSIDIE VOOR EEN SOCIO-CULTURELE VERENIGING AANVRAGEN

Elk jaar kan je als erkende Vilvoordse socio-culturele vereniging werkingssubsidies aanvragen om je jaarlijkse werking financieel een duwtje in de rug te geven.

Wie kan de werkingssubsidie aanvragen


Alle erkende Vilvoordse socio-culturele verenigingen kunnen deze subsidie aanvragen. De aanvraag gebeurt door de voorzitter of de secretaris van de vereniging.

Waarvoor kan je werkingssubsidies aanvragen


De werkingssubsidie bestaat uit 2 onderdelen:

  • een ledensubsidie,
  • een activiteitensubsidie.

De opgegeven gegevens hebben betrekking op de periode van 1 januari tot en met 31 december voorafgaand op het jaar van de subsidieaanvraag. Momenteel geldt er echter een uitzondering op deze regel: omwille van COVID-19 wordt werkingsjaar 2020 niet in beschouwing genomen. De werkingssubsidies van 2021 zullen dus berekend worden op basis van de gegevens van werkingsjaar 2019.

Voorwaarden voor het krijgen van de werkingssubsidie


  • Enkel erkende Vilvoordse verenigingen komen in aanmerking voor werkingssubsidies.
  • Elke vereniging kan slecht één soort werkingssubsidie ontvangen. Vraag je werkingssubsidies aan als socio-culturele vereniging, dan kan je daarnaast dus geen werkingssubsidies meer ontvangen als bv. jeugdverening. Wel kan je voor uitzonderlijke initiatieven nog bijkomende projectsubsidies aanvragen.
  • Ontvang je als vereniging subsidies van de stad Vilvoorde? Dan moet je op je publiciteit (website, clubblad, affiches), via welk kanaal ook, altijd het logo van de stad plaatsen of vermelden “met de steun van stad Vilvoorde”.
  • Vul je aanvraag correct en volledig in en stuur zeker de nodige bewijsstukken mee. Er wordt bij de berekening van de subsidies enkel rekening gehouden met de onderdelen van de aanvraag die correct zijn ingevuld en waarvoor de nodige bewijsstukken toegevoegd zijn.

Lees alle voorwaarden nog eens na in het subsidiereglement.

Hoeveel bedraagt de werkingssubsidie


De werkingssubsidies worden toegekend op basis van een puntenschaal. Meer gedetailleerde informatie hierover vind je in het subsidiereglement.

Wanneer moet de werkingssubsidie aangevraagd worden


Elk jaar stuurt de dienst Vrije Tijd in maart het subsidiereglement en een aanvraagformulier op naar alle erkende socio-culturele verenigingen. Stuur je aanvraag in vóór de datum die je op het aanvraagformulier vindt.

Hoe kan je de werkingssubsidie aanvragen


Vraag je werkingssubsidie bij voorkeur online aan of bezorg je aanvraagformulier en de bijhorende bijlagen rechtstreeks aan de dienst Vrije Tijd.