Werkingssubsidie voor socio-culturele verenigingen

WERKINGSSUBSIDIE VOOR EEN SOCIO-CULTURELE VERENIGING AANVRAGEN

Elk jaar kan je als erkende Vilvoordse socio-culturele vereniging werkingssubsidies aanvragen om je jaarlijkse werking financieel een duwtje in de rug te geven.

Wie kan de werkingssubsidie aanvragen

Alle erkende Vilvoordse socio-culturele verenigingen kunnen deze subsidie aanvragen. De aanvraag gebeurt door de voorzitter of de secretaris van de vereniging.

Waarvoor kan je werkingssubsidies aanvragen

De werkingssubsidie bestaat uit 2 onderdelen:

  • een ledensubsidie,
  • een activiteitensubsidie.

De opgegeven gegevens hebben betrekking op de periode van 1 januari tot en met 31 december voorafgaand op het jaar van de subsidieaanvraag.

Voorwaarden voor het krijgen van de werkingssubsidie

  • Enkel erkende Vilvoordse verenigingen komen in aanmerking voor werkingssubsidies.
  • Elke vereniging kan slecht één soort werkingssubsidie ontvangen. Vraag je werkingssubsidies aan als socio-culturele vereniging, dan kan je daarnaast dus geen werkingssubsidies meer ontvangen als bv. jeugdverening. Wel kan je voor uitzonderlijke initiatieven nog bijkomende projectsubsidies aanvragen.
  • Ontvang je als vereniging subsidies van de stad Vilvoorde? Dan moet je op je publiciteit (website, clubblad, affiches), via welk kanaal ook, altijd het logo van de stad plaatsen of vermelden “met de steun van stad Vilvoorde”.
  • Vul je aanvraag correct en volledig in en stuur zeker de nodige bewijsstukken mee. Er wordt bij de berekening van de subsidies enkel rekening gehouden met de onderdelen van de aanvraag die correct zijn ingevuld en waarvoor de nodige bewijsstukken toegevoegd zijn.

Lees alle voorwaarden nog eens na in het subsidiereglement.

Hoeveel bedraagt de werkingssubsidie

De werkingssubsidies worden toegekend op basis van een puntenschaal. Meer gedetailleerde informatie hierover vind je in het subsidiereglement. Bij socio-culturele verenigingen die nog schulden hebben openstaan bij de stad, wordt het verschuldigd bedrag automatisch eerst verrekend met de toegekende subsidies.

Voorwaarden voor het krijgen van de werkingssubsidie

Er gebeurt geen uitbetaling van de subsidies aan socio-culturele verenigingen die in ontbinding zijn, die ontbonden zijn of die geen werking meer hebben.

Wanneer moet de werkingssubsidie aangevraagd worden

Elk jaar stuurt de dienst Vrije Tijd in maart het subsidiereglement en een aanvraagformulier op naar alle erkende socio-culturele verenigingen. Stuur je aanvraag in vóór de datum die je op het aanvraagformulier vindt. In het jaar 2024 ligt de indiendatum voor socio-culturele verenigingen op ten laatste 26 februari 2024.

Hoe kan je de werkingssubsidie aanvragen

Vraag je werkingssubsidie bij voorkeur online aan of bezorg je aanvraagformulier en de bijhorende bijlagen rechtstreeks aan de dienst Vrije Tijd.