Werkstraffen

Stad Vilvoorde wordt gesubsidieerd om in opdracht van het Nederlandstalig justitiehuis van Brussel personen te begeleiden in hun werkstraf (binnen de regio die de noordrand van het arrondissement Halle-Vilvoorde omvat). De twee begeleiders alternatieve maatregelen gaan op zoek naar prestatieplaatsen en begeleiden de werkgestraften tijdens de uitvoering van hun werkstraf.

Wat is een werkstraf?

Een werkstraf is een straf die opgelegd wordt door de rechtbank. Een werkgestrafte verricht onbetaalde arbeid in een organisatie met een sociaal doel of een openbare dienst. De werkgestrafte verricht dus arbeid ten behoeve van de maatschappij.

Goed om te weten

 • Het aantal uren dat wordt opgelegd, kan gaan van 20 tot 300 uren;
 • Een werkstraf komt niet op je strafblad;
 • Binnen het jaar na het vonnis moet de werkstraf uitgevoerd zijn;
 • Enkel mits akkoord van de justitiabele;
 • Er wordt geen werkstraf opgelegd bij feiten zoals verkrachting, doodslag en moord.

De verwachte houding van een werkgestrafte

De persoon moet:

 • Inzet en motivatie tonen;
 • Zich houden aan het werkschema en op tijd komen;
 • Opdrachten correct uitvoeren;
 • Zich houden aan het intern reglement van de werkplaats;
 • Bij ziekte en overmacht vooraf verwittigen (+ attest);
 • Een beleefde houding aannemen en luisterbereid zijn.