Wettelijk samenwonen beëindigen

MAAK EEN AFSPRAAK

De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd op volgende manieren:

  • in onderlinge overeenstemming door de samenwonenden,
  • eenzijdig door een van de samenwonenden via een schriftelijke verklaring die afgegeven wordt op de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente,
  • door het huwelijk,
  • door het overlijden van een van de partners.