Wijk, buurt- of straatactiviteit

Wijkfeest

Een activiteit, niet commercieel van aard, die zich richt op alle bewoners van de wijk.

Buurtfeest

Een activiteit, niet commercieel van aard, die zich richt op alle bewoners van een buurt, waarbij een buurt moet bestaan uit bewoners van minstens twee straten of minstens 30 huizen.

Straatfeest

Activiteit(en), niet commercieel van aard, georganiseerd in één straat (of 2 aansluitende straten).

Wat hoort niet thuis in deze categorie?

Een activiteit die zich op een bepaalde locatie afspeelt, maar die zich niet richt tot alle bewoners van deze locatie (wijk, buurt of straat).
Bijvoorbeeld: Volleybalclub Houvol organiseert een volleybaltornooi in Houtem. Deze activiteit richt zich niet op alle bewoners van de wijk, maar wel op bewoners die willen volleyballen. Je organiseert een ‘wijnfeest’ in de wijk waarbij er wijn verkocht wordt door verschillende standhouders (met de bedoeling winst te maken). Je wenst met je school uit de wijk een event te organiseren.

Wat behoort wel tot deze categorie?

Wijkfeest: Septemberfeesten Peutie, buurtfeest Far-West, Kortom Koningslo, buurtfeest Houtem, nieuwjaarsrecepties van bewonersgroepen….
Buurtfeest: evenement van Flower Events (buurtcomité bloemenwijk Faubourg).

Wijk-, buurt- of straatactiviteit aanvragen