Wij, Vilvoordenaars

Een artistiek antwoord op de oorspronkelijke ‘koningsportretten’ in de stadsfeestzaal van Vilvoorde.

Stad Vilvoorde besliste in februari 2020 om het portret van Leopold II weg te halen uit de stadsfeestzaal. Ook de andere koningsportretten verdwenen met uitzondering van de portretten van koning Filip en koningin Mathilde. Het bestuur was van oordeel dat de stadsfeestzaal dé feestplek moest worden waar alle Vilvoordenaren zich kunnen thuis voelen. Daarom ‘bestelde’ de stad een artistiek werk dat de inwoners van Vilvoorde vertegenwoordigt en de diversiteit van de bevolking benadrukt. Vilvoorde telt meer dan 100 verschillende nationaliteiten en herbergt daarmee mensen uit alle continenten. Verscheidenheid en openheid bekijken we als een troef. Het project kreeg de naam WIJ, VILVOORDENAARS.

Met WIJ, VILVOORDENAARS wordt de geschiedenis zeker niet uitgewist, noch van het koningshuis noch van de stadsfeestzaal. Leopold II wordt geassocieerd met een van de gruwelijkste periodes uit onze Belgische geschiedenis, namelijk met de kolonisatie van Congo. We willen ons koloniaal verleden niet vergeten. Integendeel, de linken met het koningshuis werden subtiel en kritisch verwerkt in de nieuwe werken.

Omwille van de thematiek werden voor de uitvoering van het artistieke project doelbewust 3 jonge Vilvoordse ‘makers’ met Congolese roots betrokken: Trudy Kazangu (fotografie), Christopher Ipayo (grafisch ontwerp) en Lieven Miguel Kandolo (schrijver/opiniemaker). Zij kregen de kans om een nieuwe artistieke invulling te geven aan de feestzaal. De artistieke coaching en algemeen ontwerp lag in handen van Janna Crombez (docente kunst - Campus De Brug).

Het project startte in augustus 2020 met Trudy Kazangu die een honderdtal (volwassen) Vilvoordenaars voor de lens haalde om de verscheidenheid van de Vilvoordse samenleving zo goed mogelijk te vatten.

Met het merendeel van die foto’s werden collages gemaakt door Janna Crombez, in dialoog met de 3 andere ‘makers’. Deze collages vormen samen 6 nieuwe portretten die refereren naar de oorspronkelijke ‘koningsportretten’. In de collages werden op een grafische manier inhoudelijke linken verwerkt, historische en anekdotische, die verwijzen naar de koningen. Christopher Ipayo zorgde voor de typografie.

Lieven Miguel Kandolo maakte tenslotte een persoonlijke en kritische selectie van historische quotes die stammen uit de regeerperiodes van de betreffende koningen. Een fragment van zo’n quote werd verwerkt in de collage; de volledige quote werd integraal onderaan het werk toegevoegd. Tenslotte gaf Lieven Miguel Kandolo duiding bij de keuze voor die quotes, die je in onderstaande folder kan terugvinden.

Het eindresultaat van deze unieke samenwerking van 3 jonge, Vilvoordse ‘makers’ met Congolese roots, intensief gecoacht door een kunstdocente uit een Vilvoordse school levert de broodnodige facelift op die de stadsfeestzaal verdient: divers, kritisch, toekomstgericht en met respect voor het verleden.

Stad Vilvoorde heet je met Wij, Vilvoordenaars van harte welkom in de stadsfeestzaal!