Zitdag FOD Sociale Zekerheid

Omwille van de coronamaatregelen zijn de zitdagen aangepast. De zitdag van de FOD Sociale Zekerheid start terug op vanaf 10 augustus en enkel op afspraak.

De sociaal assistente van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid houdt zitdag in het Sociaal Huis elke tweede maandag van 10 tot 12 uur.

Opgelet: Om praktische redenen kunnen de sociaal assistenten enkel inwoners van hun eigen regio te woord staan. Je dossier blijft zo binnen hetzelfde regionale team en wordt op die manier ook sneller behandeld.