Zitdag FOD Sociale Zekerheid

De sociaal assistente van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid houdt zitdag in het Sociaal Huis elke tweede maandag van 10 tot 12 uur.

Opgelet: Om praktische redenen kunnen de sociaal assistenten enkel inwoners van hun eigen regio te woord staan. Je dossier blijft zo binnen hetzelfde regionale team en wordt op die manier ook sneller behandeld.