Zorgverzekering

Wie zwaar zorgbehoevend is, kan via de Vlaamse zorgverzekering een tegemoetkoming krijgen in de kosten voor niet-medische verzorging.

Voorwaarden

  • Je bent lid van een erkende zorgkas en hebt je bijdrage betaald.
  • Je woont sinds 5 jaar ononderbroken in Vlaanderen of Brussel (voor grensarbeiders en werknemers van internationale instellingen gelden specifieke regels).
  • Je bent zwaar zorgbehoevend: voor alledaagse bezigheden (bv. zich wassen, schoonmaken) moet u een beroep doen op familie, vrienden of zorgverleners.

Men maakt een onderscheid tussen:

  • residentiële zorg: vanaf 1 januari 2004 komen alle bewoners van een erkende residentiële voorziening (een rusthuis, een rust- en verzorgingstehuis of een psychiatrisch verzorgingstehuis) in aanmerking. De zorgbehoevendheid bewijs je met een verblijfsattest van de residentiële voorziening of met een attest van het ziekenfonds
  • mantel- en thuiszorg: de zorgbehoevendheid bewijs je met een attest.

Meer info vind je hier.