Energietransitie

Eén van de grote uitdagingen om onze klimaatdoelstellingen te bereiken is het inzetten op hernieuwbare energie. Naast het promoten van hernieuwbare energiebronnen voor particulieren door o.a. de infoavonden over zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen zijn er ook grotere ingrepen nodig op energievlak.

Om een echte energietransitie te kunnen verwezenlijken moeten we ook kijken naar grotere gecombineerde energiesystemen zoals warmtenetten en smart grids. Hiermee kunnen verschillende hernieuwbare ‘bronnen’ op mekaar afgestemd worden zodat er een nieuwe energieverdeling kan opgestart worden.

De stad zal hiervoor een onderzoeksproject opstarten in de regio Cargovil i.s.m. VITO/Energyville om uit te zoeken of hier in Vilvoorde mogelijkheden voor zijn.