dienst Omgeving

De dienst Omgeving behandelt alle omgevingsvergunningen, zowel voor de aspecten ruimtelijke ordening, milieu, als gemengde projecten, inclusief de handhaving ervan.

De opvolging van dossiers inzake lucht-, water- en bodemkwaliteit en overlastfenomenen (geluids- en geurhinder, ongediertebestrijding,…) behoort ook tot haar takenpakket.

Daarnaast coördineert de dienst het properheidsbeleid (Proper Vilvoorde), inclusief de opvolging van specifieke onderdelen zoals sluikstorten, verwaarloosde terreinen,….

Ten slotte volgt de dienst ook het beleid inzake dierenwelzijn op.

Waarvoor kan je bij ons terecht?