Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's)

Een ruimtelijke uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s) vervangen de huidige gewestplannen. RUP's bepalen voor alle percelen in een bepaald gebied wat er kan en wat niet betreft ontwikkeling.

Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens het RUP is goedgekeurd - omgevingsvergunningen afgeleverd worden.

Om te weten of je perceel in een gemeentelijk uitvoeringsplan ligt, doe je navraag aan de loketten van de dienst Ruimtelijke Ordening.