Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's) in opmaak

Een ruimtelijke uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s) vervangen de huidige gewestplannen. RUP's bepalen voor alle percelen in een bepaald gebied wat er kan en wat niet betreft ontwikkeling.

Op deze pagina vind je per RUP in opmaak de documenten die tijdens de lopende planprocedure openbaar gemaakt worden en de participatiemogelijkheden.