RUP De Molens-herziening

Waarom dit plan?

Het zuiden van Vilvoorde is een gebied in volle transformatie. Wat tot enkele jaren geleden werd aanzien als grijs semi-industrieel gebied op de grens tussen Brussel en Vilvoorde, moet op termijn een dichte en levendige stadsbuurt worden. Om de verandering van een voormalig industriezone naar een aangename en bruisende stadswijk mogelijk te maken werd in 2012 een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt voor het gebied De Molens in ‘4 Fonteinen’. Sinds de start van de herontwikkeling zijn er door voortschrijdend inzicht nieuwe bevindingen ontstaan op vlak van programma en uitwerking. Deze hebben geleid tot een nieuw masterplan (2019) en RUP (2023) voor het gebied.

Procesverloop

  • Goedkeuring startnota op 14 september 2020.
  • Publieke raadpleging van 12 oktober tot en met 11 december 2020.
  • Goedkeuring scopingnota op 12 juli 2021.
  • Goedkeuring voorontwerp RUP op 4 juli 2022.
  • Adviesronde voorontwerp RUP van 13 juli tot en met 26 augustus 2022.
  • Voorlopige vaststelling ontwerp RUP op 24 oktober 2022.
  • Openbaar onderzoek ontwerp RUP van 16 november tot en met 14 januari 2023.
  • Definitieve vaststelling RUP op 26 juni 2023.