Beeldkwaliteitsplan Duchéhof (Maurits)

Het Duchéhof is een tuinwijk in Far-West gebouwd tussen 1920 en 1925 door de toenmalige huisvestingsmaatschappij 'De Vilvoordse Haard'. Een tuinwijk is een specifieke vorm van stedenbouw die wordt gekenmerkt door lage eengezinswoningen met een voor- en een achtertuin, voetgangersverbindingen en veel groen. Het Duchéhof is waarschijnlijk de oudste sociale woonwijk in Vilvoorde en behoort daarom tot het bouwkundig erfgoed.

De ouderdom en de daarmee gepaard gaande staat van bepaalde woningen hebben helaas geleid tot leegstand, verloedering en overlast. Het stadsbestuur wil het karakter van deze historische woonbuurt echter niet verloren laten gaan en ging op zoek naar goede structurele oplossingen die tot een betere woonkwaliteit en meer aangename woonomgeving zullen leiden.

Ingrijpen in een historisch patrimonium is echter geen eenvoudige opgave. Stad Vilvoorde, de Provincie Vlaams-Brabant en de Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting hebben daarom de handen in elkaar geslagen en hebben studiebureau 1010AU aangesteld om een beeldkwaliteitsplan op te maken voor het Duchéhof.

Het beeldkwaliteitsplan bevat richtlijnen voor uitbreiding, renovatie, heropbouw, inrichting van private tuinen, het park en openbaar domein. Daarnaast bevat het ook een overzicht van mogelijke subsidiekanalen waarop beroep kan worden gedaan.

Het beeldkwaliteitsplan is opgebouwd volgens 4 hoofdstukken:

  • De zandpaden en het straatgroen.
  • Het park.
  • De tuinen.
  • De bouwblokken.

Elk hoofdstuk bevat een historische analyse, een lezing van de bestaande toestand, een visie op de gewenste toestand en een overzicht van acties en maatregelen die kunnen genomen worden om te evolueren naar de gewenste toestand.

Een aantal van deze richtlijnen zullen in een verordend kader worden gegoten opdat ze kunnen doorwerken in het vergunningenbeleid (richtlijnen tuinen, bouwblokken). Voor de acties met betrekking tot de optimalisatie van het openbaar domein (paden, straatgroen en park) geldt het beeldkwaliteitsplan als richtinggevend kader voor (toekomstige) heraanleg.

U kan het beeldkwaliteitsplan hieronder downloaden of een afgedrukt exemplaar ophalen bij de dienst Omgeving.