Beeldkwaliteitsplannen

Beeldkwaliteitsplannen bevatten een aantal technische en stedenbouwkundige richtlijnen die van kracht zijn voor specifieke delen van de stad (een site, een straat, een wijk) waar we (het behoud van) een bepaalde unieke identiteit of uitstraling willen nastreven.

Beeldkwaliteitsplannen bevatten een visie over een specifiek afgebakend ruimtelijk geheel en geven antwoorden op vragen zoals hoe bepaalde gebouwen worden ontworpen, hoe de buitenruimtes worden ingericht, welke duurzame materialen worden gebruikt,... . Daarnaast kunnen ze ook richtlijnen bevatten voor de aanleg van openbare wegen en groen.

Een beeldkwaliteitsplan is geen strikt juridisch plan, maar een instrument om bouwprojecten of de aanleg van openbare ruimte te toetsen aan enkele kwaliteitscriteria. Wanneer richtlijnen uit beeldkwaliteitsplannen worden opgenomen in stedenbouwkundige verordeningen of ruimtelijke uitvoeringsplannen hebben ze een verordend karakter.

In stad Vilvoorde zijn volgende beeldkwaliteitsplannen van toepassing: