RUP De Molens-herziening

Waarom maken we dit plan?


Het zuiden van Vilvoorde is een gebied in volle transformatie. Wat tot enkele jaren geleden werd aanzien als grijs semi-industrieel gebied op de grens tussen Brussel en Vilvoorde, moet op termijn een dichte en levendige stadsbuurt worden. Om de verandering van een voormalig industriezone naar een aangename en bruisende stadswijk mogelijk te maken werd in 2012 een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt voor het gebied De Molens in ‘4 Fonteinen’. Sinds de start van de herontwikkeling zijn er door voortschrijdend inzicht nieuwe bevindingen ontstaan op vlak van programma en uitwerking. Belangrijke inzichten op vlak van duurzaamheid en klimaatverandering hebben geleid tot een nieuw masterplan voor het gebied. Het is dan ook van belang dat deze nieuwe inzichten worden opgenomen in het RUP zodat ze kunnen gerealiseerd worden.

Met dit initiatief wil stad Vilvoorde het bestaande ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) De Molens vervangen zodat een meer flexibel, kwalitatief en evenwichtig kader tot stand komt dat ook rekening houdt met klimaatverandering. Dit kader zal dienen voor de realisatie van een aangename, duurzame en leefbare wijk De Molens in het gebied ‘4 Fonteinen’.


Hoever staan we met dit plan?


Op 14 september 2020 keurde het college van burgemeester en schepenen de start- en procesnota van het RUP goed. Dat is de eerste van 5 stappen in de procedure die moet worden doorlopen.

In de startnota wordt onder meer beschreven waar we initiatief willen nemen, waarom we dit doen, hoe we dit willen aanpakken en of het plan mogelijk effecten kan hebben op het milieu. In de procesnota kan je lezen hoe we het planproces tot dusver hebben aangepakt en hoe we dit tijdens de loop van de procedure zullen verderzetten.


Inspraak


In kader van de publieke raadpleging van de startnota van het RUP De Molens-herziening werd op 8 november 2020 door de Stad Vilvoorde een facebook live sessie gehouden.

In deze sessie werd het planvoornemen toegelicht en werden vragen/suggesties van deelnemers ‘live’ besproken.

Indien je vragen, opmerkingen of suggesties hebt met betrekking tot het planvoornemen, kan je deze uiterlijk tot 11 december 2020 richten aan info@stadvilvoorde.be.

Daarnaast organiseert de stad een publieke raadpleging over de start- en procesnota van het RUP van 12 oktober tot en met 11 december 2020.

Heb je vragen, opmerkingen, suggesties over de start- en procesnota, dan kan je deze bezorgen tijdens de periode van de publieke raadpleging tot uiterlijk 11 december 2020. Dit kan op volgende manieren:

  • via e-mail: info@vilvoorde.be;
  • via afgifte op het stadhuis tegen ontvangstbewijs;
  • per post: Stad Vilvoorde, Grote Markt, 1800 Vilvoorde.