RUP Asiat-Darse

Waarom maken we dit plan?


Met dit plan wil stad Vilvoorde het gebied ‘Asiat-Darse’ transformeren naar een volwaardig en functioneel deel van het stedelijk weefsel dat toegankelijk is voor alle Vilvoordenaars. De mix van aanwezige en verweven voorzieningen (zowel natuur, recreatie, bedrijven als wonen) staat centraal. Daarboven wil de stad ruimte voor sport-, gemeenschaps- en jeugdinfrastructuur binnen het plangebied Asiat-Darse realiseren.


Hoever staan we met dit plan?


Op 6 juli keurde het college van burgemeester en schepenen de start- en procesnota van het RUP goed. De stad organiseert een publieke raadpleging over de start- en procesnota van het RUP van 1 augustus tot en met 30 september 2020. Tijdens deze periode worden 2 participatiemomenten georganiseerd.

Het eerste moment organiseren we via Facebook Live op 18 augustus om 19.30 uur. Volg dus zeker de pagina van stad Vilvoorde op Facebook! Het fysieke moment vindt plaats op 9 september 2020 in de feestzaal van het stadhuis om 19.45 uur (toegang via Grote Markt). Wil je graag deelnemen? Dan kan je je hieronder registreren via het inschrijvingsformulier. Opgelet: omwille van de coronamaatregelen zijn het aantal beschikbare plaatsen beperkt. Schrijf je dus zeker tijdig in.

Heb je vragen, opmerkingen, suggesties over de start- en procesnota, dan kan je deze bezorgen tijdens de periode van de publieke raadpleging tot uiterlijk 30 september 2020. Dit kan op volgende manieren:

  • via e-mail: info@vilvoorde.be;
  • via afgifte op het stadhuis tegen ontvangstbewijs;
  • per post: Stad Vilvoorde, Grote Markt, 1800 Vilvoorde.