Station

De NMBS werkt aan de vernieuwing van de perrons, de bestaande onderdoorgang en de bouw van een tweede onderdoorgang - een project waarbij de NMBS 20 miljoen euro investeert. Momenteel wordt perron 3/4 (kant Brussel) aangepakt. Dit perron zal opnieuw in gebruik genomen worden in de zomer van 2019. Vervolgens worden de renovatiewerken aan perron 1/2 (kant Brussel) uitgevoerd tot maart 2020.

In najaar 2020 zal de nieuwe reizigersonderdoorgang klaar zijn. Vanaf dan gaat de bestaande onderdoorgang, samen met het perron 1/2 (kant Antwerpen) buiten dienst en start de renovatie van de beschermde trapkooi.

Bij het opmaken van de planning van de werken tracht de NMBS de klant altijd centraal te stellen. Om die reden worden er maximum drie sporen tegelijk uit dienst genomen om een normaal treinverkeer te kunnen garanderen en blijft het station altijd in dienst.