Station

De NMBS werkt aan de vernieuwing van de perrons, de bestaande onderdoorgang en de bouw van een tweede onderdoorgang - een project waarbij de NMBS 20 miljoen euro investeert.

De werken voor de vernieuwing van het station Vilvoorde schieten goed op. De afwerking van de onderdoorgang wordt verwacht rond de jaarwisseling, gevolgd door de afwerking van de toegankelijkheid van de onderdoorgang. Een gedetailleerde timing is zoals steeds afhankelijk van veel factoren en is op dit moment nog niet mogelijk.

Bij het opmaken van de planning van de werken tracht de NMBS de klant altijd centraal te stellen. Om die reden worden er maximum drie sporen tegelijk uit dienst genomen om een normaal treinverkeer te kunnen garanderen en blijft het station altijd in dienst.