Stadsvernieuwing

Stem af op Vilvoorde, je zal het je zeker en vast niet beklagen. Van ons imago van oude industriestad blijft amper nog iets over. Integendeel, onze Zennestad is in volle groei en ontwikkeling. Alle uitdagingen en kansen, projecten en initiatieven worden op elkaar afgestemd binnen één beleidsvisie, voor nu en de toekomst.
Deze visie werd door de gemeenteraad vastgelegd in een globaal ruimtelijk strategisch plan (GRSP). Daarmee bepalen we de richting die de stad de komende jaren zal volgen.