Stadsmakers

Stad Vilvoorde heeft recent de Asiat-site aangekocht, een voormalige militaire site gelegen tussen de Zenne en de Mechelsesteenweg. In afwachting van studies en procedures die nodig zijn om de site definitief te herbestemmen wil de stad de ruimtelijke mogelijkheden van de site alvast tijdelijk benutten en testen.

De stad wil een antwoord bieden op een aantal dringende noden van een snel groeiende stad. Er is nood aan ruimte voor jeugd, ruimte voor recreatie en sport, ruimte voor verbindende initiatieven die verschillende culturen kan samenbrengen. De Asiat-site kan die ruimte bieden. Het tijdelijk gebruik van de site zorgt voor een nieuwe dynamiek op de site waardoor verdere verloedering vermeden kan worden.

De stad zoekt daarom creatieve doeners, initiatiefnemers met concrete projecten, ondernemers en pioniers die niet bang zijn om in een experimenteel traject te stappen en hun handen uit de mouwen te steken. De stad speelt hierin een faciliterende rol en is bereid (delen van) de site voor een langere periode ter beschikking te stellen, in ruil voor haalbare projecten die passen binnen de ambitie van de stad. Idealiter kunnen deze projecten ook doorgroeien en een plek vinden in een definitieve herbestemming van de site.

De deadline voor het indienen van een projectpitch is verstreken. Heb je toch nog een geweldig idee, laat het ons dan weten via stadsmakers@vilvoorde.be. Misschien kan je wel aansluiten bij een reeds ingeschreven team.

Save the date!

februari 2019

Alle kandidaten die in december 2018 een projectpitch indienden, zijn welkom op de matchmaking sessie op 9 februari 2019. De doelstelling is het vinden van mogelijke samenwerkingen tussen projecten, of om projecten op elkaar af te stemmen. Het wordt een netwerksessie waarbij gemeenschappelijke bezorgdheden en uitdagingen naar boven kunnen komen.

Na deze workshop kan iedereen vanuit de nieuwe inzichten - alleen of samen - een (aangepast) definitief dossier in te dienen.

maart 2019

Begin maart weet je of je je project mag uitvoeren en hopen we in de zomer van 2019 de site opnieuw te kunnen openstellen met allerlei creatieve stadsmakersinitiatieven voor de Vilvoordenaars.