Stedelijk Natuurpark Asiat-Darse

Stad Vilvoorde maakt werk van een nieuw stedelijk natuurpark in het noordenwesten van de stad! Het krijgt daarbij financiële steun van de Vlaamse Regering, die via het Vlaamse Randfonds en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een subsidie toekende voor het inrichting en toegankelijk maken van de sites Asiat en Darse. Het project kadert in het versterken van de Groene rand rond Brussel.

Het nieuwe landschapspark zal bestaan uit twee deelgebieden gelegen tegenover elkaar langs de oevers van de Zenne, de site ‘Asiat’ op de rechteroever en het gebied ‘Darse’ op de linkeroever.

Het doel is om 5ha nieuw natuurgebied toegankelijk te maken voor de Vilvoordenaars. Ook zal Asiat-Darse een belangrijke schakel vormen in een breder groen-recreatief netwerk vanuit het centrum naar de ruimere omgeving, langs de Zenne tot de Dorent.

De ontwerpopdracht werd toegekend aan het Brusselse bureau 51N4E die in 2019 ook al enkele eerste ingrepen op de Asiat-site vorm heeft gegeven.

Asiat-Park

Door de jarenlange leegstand heeft de natuur het op deze voormalige militaire basis langzaam overgenomen. Met deze investering willen we dat proces verankeren. Daarom is het plan om er de verharde wegen te reduceren en meer ruimte te geven aan de ontwikkeling van natuur en bos. De mix van baksteen, beton en groen blijft behouden. Het gevoel van groene oase zal op de voorgrond treden. Daarmee wordt het nog meer dan vandaag een publiek toegankelijk groen belevingspark voor zowel bewoners als avontuurlijke bezoekers aan de stad.

Darse

Het gebied Darse is een ontoegankelijke spontaan begroeide site, gelegen naast de koeltorens tussen de Zenne en het insteekdok van het kanaal. Engie, als eigenaar, stelt dit gebied voor de komende 25 jaar ter beschikking aan stad Vilvoorde. Deze overwoekerde site wordt een toegankelijk en ecologisch waardevol natuurpark, dat voor de fauna en flora in de stad een grote meerwaarde zal vormen.

Momenteel is het gebied nog een braakliggend terrein bezaait met puin en onveilig om te betreden. Uit boringen blijken sporadisch resten van vervuiling. In samenwerking met OVAM zal Engie de gronden ophogen om zo de optimale omstandigheden te creëren voor de inrichting als stedelijk natuurpark. Verwacht u voor de realisatie ervan aan een heus grondlabo: door het gebruik van verschillende bodemtypes zullen verschillende types natuur er zich spontaan kunnen ontwikkelen.

Brug

Beide gebieden zullen met elkaar verbonden worden door een nieuwe voetgangersbrug over de Zenne. Dit om de schakelfunctie van beide sites in een ruimer groen-recreatieve netwerk optimaal te laten functioneren en de ruimtelijke impact en toegankelijkheid van het groen vanuit omliggende wijken te maximaliseren.

Voor het ontwerp van de brug is een wedstrijd uitgeschreven. Laureaat is Counterspace, een gerenommeerd architectuurbureau uit Johannesburg (Zuid-Afrika) geleid door professor Sumayya Vally.