Besluiten(lijsten)

Besluiten die niet integraal op de website staan, kunnen opgevraagd worden via de procedure openbaarheid van bestuur.

Tegen besluiten kan klacht ingediend worden bij de toezichthoudende overheid. Klik hier om de procedure te starten.

Besluitenlijsten vanaf 28 juni 2021

Voor onderstaande bestuursorganen kan je vanaf 28 juni 2021 de besluitenlijsten terugvinden via: https://raadpleeg-vilvoorde.onlinesmartcities.be/.

  • burgemeester
  • raad voor maatschappelijk welzijn
  • gemeenteraad
  • college van burgemeester en schepenen
  • vast bureau
  • directiecomité
  • raad van bestuur