Bijlage 35 afhalen of verlengen

MAAK EEN AFSPRAAK

Een bijlage 35 is een bijzonder verblijfsdocument dat je ontvangt wanneer je een schorsend beroep hebt ingediend bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Een schorsend beroep is mogelijk tegen sommige beslissingen tot weigering van een verblijfsaanvraag en tegen sommige beslissingen tot uitwijzing uit België.

Wanneer we van de FOD Binnenlandse zaken, dienst Vreemdelingenzaken, instructies ontvangen om een bijlage 35 af te leveren zullen we je hiervan per brief op de hoogte brengen. Je kan dan een afspraak maken om de bijlage 35 af te halen.

Je brengt mee

  • Paspoort.
  • Een recente pasfoto met witte achtergrond (je kan ook gebruik maken van onze fotocabine).
  • Bijlage 35.

De bijlage 35 is bij afgifte drie maanden geldig. Daarna kan je, zolang je beroepsprocedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen loopt, bij onze dienst terecht voor een maandelijkse verlenging. Je kan hiervoor een afspraak maken maar je moet er rekening mee houden dat je maximaal twee dagen voor de einddatum kan langskomen.

Voor meer informatie over de bijlage 35, klik hier.