Biodiversiteit

In een tijdperk waarin steden steeds dichter bevolkt raken en groene ruimtes schaarser worden, is het belang van biodiversiteit in stedelijke gebieden niet te onderschatten. Vilvoorde erkent dit belang en streeft ernaar een voorbeeld te zijn van hoe een stad actief kan bijdragen aan het behoud en de bevordering van biodiversiteit. Stad Vilvoorde wil zich inzetten voor een gezondere en veerkrachtigere leefomgeving voor alle inwoners.

Elk stukje natuur, hoe klein ook, draagt bij tot een groter geheel. Van groene parken tot stadstuinen en zelfs de kleinste groenstroken tussen gebouwen, ze vormen samen een web van levensondersteunende habitats en corridors voor flora en fauna. Door deze fragmenten te verbinden en te koesteren, kunnen we een samenhangend ecosysteem creëren dat veerkrachtig genoeg is om de uitdagingen van klimaatverandering en verstedelijking het hoofd te bieden.

Als stad hopen we de burgers te kunnen inspireren en ondersteunen om actief bij te dragen aan het behoud en de bevordering van biodiversiteit in onze stad.