Broek

In de totale herontwikkeling van Watersite, van de Europabrug tot aan de Budabrug, wil Vilvoorde de wijk Broek tot een aangenamere woon- en werkwijk omvormen.

Stadsontwikkeling

Het stadsvernieuwingsfonds van het Vlaams Gewest heeft subsidies gegeven om in te zetten op:

  • Het renoveren van bestaande huizen: We stelden Riso Vlaams-Brabant en 3WPlus aan om mensen te begeleiden die hun huis willen renoveren. Zij kunnen van ons ook een gevelpremie krijgen.
  • Samenlevingsopbouw: Riso Vlaams-Brabant heeft in opdracht van de stad Zennelab opgericht. Dit initiatief tracht de inwoners van Broek en van de nieuwe ontwikkelingen rondom te verbinden.
  • Het herontwikkelen van de omgeving van de Havenstraat: Met dit project proberen we deze omgeving tot een echt onderdeel van de wijk te maken. Zo hebben we de site Focquet gekocht om ruimte te creëren voor sport.

Daarnaast investeert de politiezone VIMA in een nieuw commissariaat langs de Schaarbeeklei waar de kantoren van Roche gelegen waren.

Verkeer

Eind 2020 passen we het verkeer in Broek aan. We willen van Broek een aangename wijk maken om te wonen. Daarom maakten we een plan dat veilig en vlot verkeer waarborgt. Begin 2021 zal heel Broek ook deel uitmaken van de zone voor bewonersparkeren. Zo zorgen we dat enkel bewoners en bezoekers met de wagen de wijk in rijden. 

In november en december 2020 brachten we bewoners op de hoogte met het krantje over Het Broek en een Facebook Live moment. De stratenplannen met de wijzigingen vindt u hieronder in het krantje en de presentatie. In de lijst van veel gestelde vragen vatten we de vragen van de Facebook Live nog eens samen.