dienst Personeel

De dienst Personeel beheert de personeelsdossiers van alle stadspersoneelsleden, met uitzondering van het onderwijzend personeel. Het takenpakket van deze dienst bestaat uit de behandeling van alle personeelsaangelegenheden en de verwerking van administratieve gegevens voor alle personeelsleden. De dienst is tevens contactpersoon voor de gemeenschappelijke sociale dienst.