dienst Vastgoed

De dienst Vastgoed behandelt concrete aankoop-, verkoop-, opstalrecht- en erfpachtdossiers van stedelijke eigendommen, meestal in opdracht van andere beleidsdomeinen. Zij beheren contracten en akten en zijn aanspreekpunt van de permanente verhuringen, concessies, gebruiksrechten en mede-eigendommen. Onteigeningsprocedures en bepaalde expertises in verband met onroerend goed vallen ook onder deze dienst.