Oproep naar een vereniging voor de oprichting van een clublokaal via erfpachtverlening

Stad Vilvoorde stelt een perceel ter beschikking voor een huisvesting voor een vereniging waarin haar activiteiten kunnen in onder gebracht worden. De vrijetijdsbesteding moet ook toegankelijk zijn voor jeugd.

Ligging perceel

Het perceel is gelegen met ingang aan de Houtemsesteenweg, naast de Woluwelaan en heeft een oppervlakte van: 1 293 m².

Kandidaat verenigingen

Kan je een realistisch ondernemingsplan voorleggen dat beantwoordt aan alle voorwaarden en mogelijkheden die de het erfpachtrecht voor 50 jaar omschrijft? (De huidige afgeleefde chalet wordt, uiterlijk, in september 2024 door de stad Vilvoorde volledig afgebroken zodat er plaats is voor een nieuwbouw.)

Stel je kandidatuur vóór 14 mei 2024!

Vraag de leidraad met bijlagen op en dien een voorstel in. Dit moet schriftelijk, t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt z/n, 1800 Vilvoorde. Een onafhankelijke jury selecteert de beste kandidaten op basis van hun visie, hun engagementen en andere beoordelingscriteria. Het erfpachtrecht wordt uiteindelijk toegewezen aan de kandidaat die in totaal het hoogst aantal punten behaalt op de verschillende criteria.

Infobundel

Geïnteresseerden kunnen de Leidraad met bijlagen terugvinden onderaan deze pagina.

Meer info

Bea Bally – diensthoofd Vastgoed – e-mail: bea.bally@vilvoorde.be - tel.: 02 255 46 36.